PZW Złota Kaczka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 3
» Najnowszy użytkownik: epiwu
Kalendarz
Styczeń 2022

Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Regulamin Połowu Ryb

Regulamin Połowu Ryb

Okręg Nadnotecki PZW w PileZałącznik do Uchwały nr 8/Z/20 Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile
z dnia 25.11.2020 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

obowiązujący na wodach użytkowanych przez
Okręg Nadnotecki PZW w Pile.

Na podstawie pkt III.2 oraz IV.3 załącznika do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego PZW z dnia 20 września 2019 r. – Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwala się co następuje:

1.PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU NADNOTECKIEGO PZW W PILE

1.1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok kalendarzowy, w którym następuje wędkowanie lub po wniesieniu stosownych opłat w przypadku osób niezrzeszonych i cudzoziemców.
1.2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

1.3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

1.4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież w wieku do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

1.5. Członek PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

a/ bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
b/ wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
c/ wędkowanie musi się odbywać przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
d/ członkowi PZW w wieku do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu w wieku do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby w wieku do lat 14 wymienione w pkt. 1.5 i 1.6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 1.6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

1.8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

2.OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU NADNOTECKIEGO PZW W PILE

2.1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa oraz inne dokumenty, jeżeli wymagane są przez wydającego zezwolenie.

2.2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko, jakie obowiązują na tym łowisku zasady wędkowania i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia w szczególności dotyczące:

a/ określenia górnych i dolnych wymiarów ochronnych dla określonych gatunków ryb,
b/ zakazu zabierania z łowiska określonych gatunków lub wszystkich ryb (łowiska „złów i wypuść”),
c/ zakazu amatorskiego połowu ryb na określonych odcinkach linii brzegowej, w określonych terminach lub/i w określonej porze doby,
d/ innych okoliczności uzasadniających ograniczenia.

2.3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w niniejszym Regulaminie. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

2.4. 1.W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

2.4.2. Za stały nadzór uznaje się także, w czasie braku kontaktu wzrokowego użytkownika z wędkami, nadzór nad wędkami realizowany poprzez elektroniczne lub mechaniczne sygnalizatory brań informujące sygnałami świetlnymi lub dźwiękowymi generowanymi bezpośrednio przez urządzenie sygnalizujące lub zdalnie przez tzw. centralkę o braniach ryb i innych zdarzeniach powodujących ruch wędki.

2.5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać:

a/ przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb- ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności;
b/ miarę do mierzenia ryb;

2.6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Opuszczając łowisko wędkarz jest zobowiązany do jego uprzątnięcia oraz zabrania ze sobą wszelkich odpadów i nieczystości.

2.7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie.

2.8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub Okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

2.9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

2.10. Rejestracja połowów ryb
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII i XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić przed zejściem z łowiska o liczbę i gatunki złowionych ryb. Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód na kolejny rok skarbnikowi Koła PZW. W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok następny u skarbnika Koła. Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą składki, za rok poprzedni.

2.11. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących na wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać:
a/ żądane dokumenty, w szczególności określone w pkt 2.1.,
b/ sprzęt wędkarski,
c/ złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

3. ZASADY WĘDKOWANIA

3.1 Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a/ jednym haczykiem z przynętą albo
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu:
– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

3.2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
– przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/:
– zwierząt i roślin chronionych,
– ikry,
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby niepodlegające ochronie gatunkowej, wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

3.3. Wędkowanie

3.3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem:
a/ wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.
b/ metody podlodowej, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.3.4. Wędkarzowi nie wolno:
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski, progi denne i tzw. tamy rozdzielcze,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą tzw. "szarpaka" - kłusowniczą metodą połowu wędką polegającą na prowadzeniu zestawu lub przynęty powodującą zahaczenie ryby lub kaleczenie zewnętrznych powłok ryb w celu ich pozyskania,
g/ łowić metodą potocznie zwaną „giglówką” polegającą na podnoszeniu i opuszczaniu żywej lub sztucznej przynęty ze środków pływających lub z pomostów albo innych budowli czy urządzeń – zakaz ten nie dotyczy łowienia metodą podlodową z pokrywy lodowej,
h/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
i/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
j/ wędkować z mostów,
k/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
j/sprawiać, skrobać i filetować ryby na łowisku w miejscach widocznych dla innych wędkarzy albo osób postronnych.

3.3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach zapewniających ich dobrostan wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych tzw. workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów.
a/ ryby łososiowate i lipień przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu;
b/ każdy wędkarz musi przechowywać złowione przez siebie ryby osobno od ryb złowionych przez innych wędkarzy z wyjątkiem sytuacji określonych przepisami pkt 1.6. i 1.7.,
c/ zakaz przechowywania większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów nie ma zastosowania podczas oficjalnych treningów ujętych w komunikatach przed zawodami wędkarskimi oraz podczas zawodów wędkarskich.

3.3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie i z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka byczek, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową, a w czasie połowu ryb metodą gruntowo – spławikową i gruntową zabrania się równoczesnego łowienia innymi metodami.

3.3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku:
a/ wprowadzić ograniczenia lub zakazy dotyczące amatorskiego połowu ryb na określonych odcinkach linii brzegowej, w określonych terminach lub/i w określonej porze doby,
b/ wprowadzić inne wymiary ochronne i limity poławianych ryb,
c/ wprowadzić na danym łowisku zakaz zabierania z łowiska wszystkich ryb lub ryb określonych gatunków,
d/ wprowadzić ograniczenia lub zakazy dotyczące określonych metod połowu, a także stosowania zanęt i sposobów zanęcania.

3.3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Używanie podrywki w czasie wędkowania traktowane jest jak wędkowanie na jedną wędkę. Zabrania się używania podrywki w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.

3.3.11. Martwe i żywe ryby przeznaczone na przynętę mogą być użyte wyłącznie w łowisku, z którego zostały pozyskane. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym należy przechowywać w siatce jak w pkt 3.3.5. lub specjalnym sadzyku – pojemniku zapewniającym ich dobrostan dostosowanym wielkością do przechowywanych w nim ryb z otworami umożliwiającymi swobodny przepływ wody. Sadzyk, w którym są przechowywane ryby powinien być zanurzony w akwenie, w którym dokonuje się połowu.

3.3.12. Wywożenie zestawów i zanęt zdalnie sterowanymi jednostkami pływającymi nie jest wędkowaniem z łodzi w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu.

4. DOZWOLONE METODY POŁOWU

4.1 Metoda gruntowo-spławikowa

4.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

4.1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

4.1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu – 10 m od innych wędkujących metodą gruntowo – spławikową;
b/ łowiąc z brzegu – 25 m od innych wędkujących metodą spinningową, jeżeli spinningujący przybył na łowisko wcześniej;
c/ między łodziami lub brodząc – 25 m
d/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m

4.2. Metoda spinningowa

4.2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

4.2.2. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. 4.2.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m
b/ łowiąc z łodzi – 50 m

4.3. Metoda trolingowa

4.3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

4.3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

4.4. Metoda muchowa

4.4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

4.4.2. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu, czyli 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

4.4.4. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;
a/ z brzegu lub brodząc – 25 m,
b/ z łodzi – 50 m.

4.5. Metoda podlodowa

1.4.5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną: błystka podlodowa lub mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu metodą spławikową na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm. a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4.5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu, czyli 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

4.5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

4.5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

4.5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

5. OCHRONA RYB

5.1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

5.2. W wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- amur do 40 cm
- boleń do 40 cm,
- brzana do 40 cm,
- certa do 30 cm,
- głowacica do 70 cm,
- jaź do 25 cm,
- jelec do 15 cm,
- karaś pospolity („złoty”) do 20 cm
- karp do 35 cm,
- kleń do 25 cm,
- lin do 30 cm,
- lipień do 30 cm,
- łosoś do 35 cm,
- miętus do 25
- okoń do 20 cm (za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia),
- pstrąg potokowy do 30 cm,
- rozpiór do 25 cm,
- sandacz do 50 cm,
- sapa do 25 cm,
- sieja do 35 cm,
- sielawa do 18 cm,
- sum do 70 cm,
- szczupak do 50 cm,
- świnka do 25 cm,
- troć do 35 cm,
- troć jeziorowa do 50 cm,
- węgorz do 60 cm,
- wzdręga do 15 cm.

5.3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń od 01 stycznia do 30 kwietnia,
- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
- brzanka i brzana karpacka od 15 marca do 15 lipca,
- certa od 1 stycznia do 30 czerwca,
- głowacica od 1 marca do 31 maja,
- lipień od 1 marca do 31 maja,
- łosoś od 1 października do 31 grudnia,
- miętus od 1 grudnia do końca lutego,
- okoń od 15 marca do 30 kwietnia,
- pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,
- sieja od 15 października do 31 grudnia,
- sielawa od 1 października do 31 grudnia,
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
- sum od 1 stycznia do 31 maja,
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- świnka od 1 stycznia do 15 maja,
- troć od 1 października do 31 grudnia,
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

5.4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Skrócenie okresu ochronnego nie dotyczy węgorza.

5.5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:
- alosa,
- babka czarnoplamka,
- babka mała,
- babka piaskowa,
- brzanka,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy,
- głowacz białopłetwy,
- igliczniowate – wszystkie gatunki,
- jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- kozy – wszystkie gatunki,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki,
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- strzebla błotna,
- śliz,
- taśmiak długi.

5.6.Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

5.7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

5.7.1 W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
- głowacica 1 szt.

5.7.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
-sandacz, szczupak, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sieja, (łącznie) 2 szt.
- lipień, pstrąg potokowy - (łącznie) 3 szt.
- sum 4 szt.(bez limitu wagowego)
- brzana 2 szt.
- boleń 2 szt.
- karp 2 szt. (nie dotyczy rzek)
- amur 2 szt. (nie dotyczy rzek)
- karaś pospolity („złoty”) 2 szt.
- lin 2 szt.
- certa 5 szt.
- okoń 10 szt.
- węgorz 2 szt.

5.7.3. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk w ciągu doby ryb gatunków wymienionych w pkt. 5.7.2. nie może przekroczyć10 szt.

GATUNEK WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY UWAGI
Amur Do 40 cm - Dobowy limit – 2 szt. (nie dotyczy rzek)
Boleń Do 40 cm Od 1.01. do 30.04. Dobowy limit – 2 szt.
Brzana Do 40 cm Od 1.01. do 30.06 Dobowy limit – 2 szt.
Certa Do 30 cm Od 1.01. do 30.06 Dobowy limit – 5 szt
Głowacica Do 70 cm Od 1.03. d0 31.05 Tygodniowy limit -1 szt.
Jaź Do 25 cm -
Jelec Do 15 cm -
Karaś pospolity „złoty” Do 20 cm - Dobowy limit – 2 szt.
Karp Do 35 cm - Dobowy limit – 2 szt. (nie dotyczy rzek)
Kleń Do 25 cm -
Lin Do 30 cm - Dobowy limit – 2 szt.
Lipień Do 30 cm Od 1.03. do 31.05. **/
Łosoś Do 35 cm Od 1.10 do 31.12 */
Miętus Do 25 cm Od 01.12 do końca 02
Okoń Do 20 cm za wyjątkiem wód pstrąga i lipienia Od 15.03. do 30.04. Dobowy limit – 10 szt.
Pstrąg potokowy Do 30 cm Od 1.09. do 31.12. **/
Rozpiór Do 25 cm -
Sandacz Do 50 cm Od 1.01. do 31.05. */
Szczupak Do 50 cm Od 1.01. do 30.04. */
Sapa Do 25 cm
Sieja Do 35 cm Od 15.10. do 31.12 */
Sielawa Do 18 cm Od 1.10 do 31.12
Sum Do 70 cm Od 1.01.do 31.05. Dobowy limit – 4 szt. bez limitu wagowego
Troć Do 35 cm Od 1.10. do 31.12 */
Troć jeziorowa Do 50 cm Od 15.09 do 31.12 */
Węgorz Do 60 cm Od 1.12. do 31.03. Dobowy limit – 2 sztuki
Wzdręga Do 15 cm -

*/ sandacz, szczupak, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sieja (łącznie) dobowy limit – 2 szt.
**/ lipień, pstrąg potokowy - (łącznie) dobowy limit – 3 szt.

5.8. Dopuszcza się zabranie z łowisk w ciągu doby ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających:
a/ 5 kg lub
b/ 1 sztuki o masie większej niż 5 kg, albo 2 szt., jeżeli ich masa przekracza 5 kg, ale żadna z tych ryb nie jest cięższa niż 5 kg,
c/ przepis pkt 3.3.5. stosuje się odpowiednio.

5.9. Limity połowu nie dotyczą tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych pkt. 3.3.7.

5.10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich oraz podczas oficjalnych, ujętych w komunikatach, treningów przed zawodami wędkarskimi regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego" oraz regulaminach zawodów opracowanych na ich podstawie.

5.11. Naruszenie zakazów oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną wędkarza niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej.

6. INFORMACJE KOŃCOWE I PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

6.1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności:
- Ustawy Prawo wodne,
- Ustawy prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.

6.2. Zarybianie wód użytkowanych przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile jest wyłącznym prawem uprawnionego do rybactwa, który działa przez osobę uprawnioną przy udziale Komisji Zarybieniowych albo Zarządów odpowiednich Kół PZW.

6.2.1 W zakresie działalności statutowej Koła mogą zarybiać akweny będące w rybackim użytkowaniu Okręgu Nadnoteckiego PZW ze środków przekazanych im do dyspozycji, zwanymi środkami własnymi.
a/ Zarybienie akwenu będącego obwodem rybackim każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora lub pracownika Biura Zarządu Okręgu odpowiedzialnego za zagospodarowanie wód celem realizacji dyspozycji operatu rybackiego i umowy dzierżawy dla danego obwodu oraz ze względów sanitarnych w celu nadzoru nad stanem zdrowotności materiału zarybieniowego;
b/ Zarybienie wód stojących, nie będących obwodami rybackimi pozostaje w dyspozycji Koła i winno być oparte na analizie rybackiego typu akwenu, występującego w nim składu gatunkowego i szacunkowej ilości ryb, presji wędkarskiej i preferencjach gatunkowych łowiących tam wędkarzy. Zaleca się zarybiać głównie gatunkami drapieżnymi z wyłączeniem suma oraz endemicznymi gatunkami spokojnego żeru, w szczególności linem i karasiem pospolitym.

6.2.2. Kategorycznie zabrania się indywidualnym wędkarzom i grupom wędkarzy oraz wszystkim innym osobom wprowadzania do łowiska ryb pozyskanych z innych akwenów oraz przenoszenia ryb pomiędzy akwenami choćby ich rybackim użytkownikiem był także Okręg Nadnotecki PZW w Pile - nie wolno prowadzić tzw. „samowolnych” ani „prywatnych, indywidualnych” zarybień ani przerzutów ryb.

6.2.3. Podczas procedury zarybiania zastosowanie mają przepisy Uchwały Nr 19/Z/17 Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wytycznych do prowadzenia zarybień wód w Okręgu Nadnoteckim PZW w Pile.

6.3. Niniejszy Regulamin amatorskiego połowu ryb obowiązujący na wodach użytkowanych przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały nr 8/Z/20 Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile z dnia 25.11. 2020 r.

6.4. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc przepisy Regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego na wodach użytkowanych przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile z dnia 25 listopada 2019 r.(uchwała nr 13/Z/2019 Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile z dnia 25 listopada 2019r.)Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?